CapMedia er udviklet til at kunne håndtere alle typer af mediehuset uanset om disse udgiver i trykte medier, radio/TV eller online. Der er lagt vægt på at brugerne af CapMedia har adgang til den information, som er nødvendig for at kunne løse deres arbejdsopgaver optimalt, og uden at skulle hente data fra andre systemer. Det er væsentligt at informationer præsenteres, så den er anvendelig og giver værdi for den enkelte bruger, uanset hvilken medarbejdergruppe man tilhører.

CapMedia er således et “alt-i-et system”, således at de samlet drift omkostninger bliver gennemskuelige og ikke påvirkes af beslutninger taget i andre systemer.