Del produktions ressourcer mellem flere CapMedia kunder.

Der er udviklet en mulighed for at dele produktions resurser mellem CapMedia kunder nemt og enkelt, dermed en mulighed for at knytte flere CapMedia systemer sammen. Det betyder at kunder kan ”låne” produktions resurser af hinanden eller outsource produktion, salg o.a.. Ordre vil blive oprettet løbende i det “eksterne” system kort efter “ejeren” har oprettet den, det betyder at man i det “eksterne” system kan følge med.

Der er to løsninger indbygget i CapMedia.

1. Booking/salg, fakturering og produktion hos kunde 1, ombrydning og færdiggørelse af produkt hos kunde 2. Kunde 2 har indgået en aftale om outsource sit salg, annonce produktion og evt. dummylægning

2. Booking/salg, dummy og ombrydning kunde 1 og annonce produktion kunde 2, i denne løsning har kunde 1 lavet en aftale om at outsource hele eller dele af sine annonceproduktion. CapMedia tager sig af afregning og andet i denne løsning.

Løsning 1, er tænkt som outsourcing som Dagbladet Information har lavet sammen med FrontMedia.

Løsning 2 kan anvendes mellem flere CapMedia kunder samtidigt, det betyder at kunderne vil kunne udnytte overkapacitet hos hinanden, og dermed spare overarbejde i forbindelse spidsbelastninger, sygdom eller andet som gør at den enkelte mangler resurser i perioder. Løsning vil også kunne centralisere annonce produktion hos en kunde, og alle materialer vil altid være både hos de enkelte ”ejere” af materialer, og hos den producerende, det har den fordel at man altid vil kunne melde sig ud af samarbejdet, uanset om man er producent eller den som har outsourcet. CapMedia varetager afregningen mellem alle kunder.

Forbedret stavekontrol (HunSpell)

Det er nu muligt for CapMedia at indsamle ord fra brugernes ordbøger, de ord som brugerne tilføjer og som i forvejen ikke findes i hoved ordbogen fra HunSpell. Det betyder at man kan tilføje ord løbende fra alle bruger, og opdatere egen ordbog med ord fra andre bruger, det er muligt at kontrollere og redigere de ord som der tilføjes fra hver bruger, i CapMedia.