Fakturering

Der er mulighed for at sende faktura via mail direkte til kunden eller at vælge et eksternt økonomisystem til at håndtere dette.

Man kan direkte fra CapMedia danne fakturaer som PDF og sende disse på mail eller OIO til det offentlige, samt printe på papir eller afregne via PBS. Der er mulighed for at man kan pålægge et faktureringsgebyr, hvis der sendes faktura ud på print. CapMedia kan håndtere flere produkter og regnskaber, samt danne informationer om mellemafregning i de forskellige regnskaber. Der kan faktureres i forskellige valutaer og laves statistik i en fælles valuta, da tallene og statistikkerne i CapMedia altid er opdateret.

Der er mulighed for at skabe integration fra alle økonomisystemer. Der findes en veldokumenteret information om, hvor data er placeret og vi hjælper gerne med at skabe integration til netop dit økonomisystem.